Posebna tržišna područja

 • Rješavanje problema s mrežom;
 • Prenosivost broja;
 • Rješavanje pritužbi;
 • Pružanje usluga, operativno upravljanje, upravljanje greškama;
 • Upravljanje ugovorima o razini usluge (SLA);
 • Telekomunikacijske mreže
 • Upravljanje mrežom;
 • Upravljanje alarmima;
 • Upravljanje konfiguracijom;
 • “Zero Touch” pružanje usluga;
 • Analiza uzroka problema;
 • Analiza utjecaja na uslugu;
 • Proširivanje informacija o događaju;
 • Deduplikacija događaja.

Administriranje mreže i usluga:

 • Otkrivanje mreže;
 • Popisivanje resursa;
 • Popisivanje usluga;
 • Poboljšanje kvalitete podataka;
 • Upravljanje kapacitetom;

Upravljanje smetnjama:

 • Otkrivanje i ispravljanje mrežnih smetnji;
 • Otkrivanje i ispravljanje smetnji E2E usluga;
 • Učinkovito nadziranje – samoučenje;
 • Proaktivno upravljanje kvalitetom servisa (QoS).